អំពីម្ចាស់ប្លក់

សូស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ប្លក់របស់ខ្ញុំ! ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ មាស ឧត្តម ( Meas Oudam)។ ខ្ញុំអត់មាន អី ពិសេស នឹងជំរាបប្រិយមិត្តទេ គឺគ្រាន់តែចង់ថា ខ្ញុំគឺជាកុលបុត្រខ្មែរម្នាក់។ ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលអាចបង្កើតប្លកជាភាសារខ្មែរ និង អង់គ្លេស មួយហើយខ្ញុំចង់ប្រើប្លក់នេះដើម្បី រាប់អានមិត្តភ័ក្ត និង ផ្លាស់ផ្តូរពត៌មាន អំពីខ្មែរ ជាពិសេស អំពីបច្ចេកវិទ្យានិង ការ អប់រុំផ្សេងៗ។ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន សំនួរអ្វីសំរាប់ ខ្ញុំ សូមសរសេរមក ខ្ញុំជា យោបល់ (Comments) រឺ ក៏ ទាក់ទង ខ្ញុំតាមរយ អ៊ីមែល oudam.meas@bucknell.edu។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s